Wytwarzanie

Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie wytwarzania:

  • Elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych