Modernizacja

Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie modernizacji:

 • Kotłów parowych
 • Kotłów wodnych
 • Kotłów piekarskich
 • Stałych zbiorników ciśnieniowych
 • Zbiorników przenośnych
 • Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Rurociągów przesyłowych do gazów
 • Rurociągów przesyłowych do cieczy
 • Rurociągów technologicznych do cieczy
 • Rurociągów przesyłowych